Om Calles Corner 1.5

Det började någon gång 1997 med en enkel – men inte oäven – hemsida för den närmaste vänkretsen. Dess namn var Calles Corner och hade sitt ursprung i namnet hos upphovsmannen: Calle.  En modest beskrivning av webbplatsens ambition att inte ta någon central plats på det i rasande hastighet växande Internet fick utgöra titelns andra hälft, en beskrivning av dess placering: Corner.

I Calles Corner fanns två uppskattade delar: Veckans Höjdare och cc:Mail. Det första var någon sorts topplista över veckans händelser och det andra var ett diskussionsforum. Måhända hade de grafiska aspekterna inte beaktats i samma utsträckning som de funktionella, men webbplatsens popularitet ökade ändå stadigt. Från att först ha berört ett fåtal, fanns det under storhetstiden ett tjugotal aktiva användare.

Då användarna mest härrörde från gymnasieskolan, minskade relevansen hos Calles Corner drastiskt efter studenten och millennieskiftet. Fortfarande kunde kärnmedlemmarna ses skriva sporadiska inlägg – och framför allt vara inne och läsa för att se att inget nytt hade hänt – men trafiken minskade obönhörligen. Ambitionen att “ta tag i det där” fanns hos upphovsmakaren, men det oklara syftet med hela webbplatsen gjorde ekvationen svårlöslig. Calles Corner tycktes samla damm och bli en s.k. “cob web page”.

Att sätta upp en egen blogg är inte svårt, skulle det visa sig. Med denna fantastiska WordPress-mjukvara är det enkelt att göra allt möjligt – administrera och skriva och stajla – och därför är det med hjälp av den som denna nästa generation av Calles Corner har tagit form. I nuläget har vi bara nått utvecklingsstadiet och kanske är det också där det kommer stanna.

Detta är alltså Calles Corner 1.5. Kanske kommer det att byggas ut. Kanske implementeras diskussionsforum. Kanske läggs det ner. Det är ingen som vet.

Hjärtligt välkommen till Calles Corner 1.5 i alla fall!

Calle Stångberg, webmaster