Betalningsobenägen III

Resumé: Under tre dagar för en tid sedan hade jag inte tillgång till nätet, eftersom min bredbandsleverantör inte levererade något bredband till mig. Först skickade jag ett mejl, sen skickade AllTele ett mejl tillbaka. Sen hände ingenting. Sen fick jag en PÅMINNELSE från Svea Ekonomi.

Då var jag tvungen att fortsätta ärendet. Notera min förtjusning över att personen som skrev svaret till mig nog har stavat sitt eget namn på ett lite felaktigt sätt. Jag hugger direkt.


From: “Carl Stångberg”
To: adsl@alltele.se
Sent: Thursday, July 10, 2008 7:19 AM
Subject: Re: [alltele.se #121882] Min faktura

Hej Sara Anderssom,

Eftersom jag igår, något överraskad, mottog en betalningspåminnelse på 100 kronor från Svea Ekonomi – med hot om att tjänsten kan “komma att stängas” – återkommer jag nu till dig i ärendet.

Jag ser ingenstans i de Allmänna Villkoren att “det är först efter fem dagar som det brukar utgå kompensation” och ber dig därför hänvisa till exakt rätt stycke för att jag ska kunna ta del av den informationen.

Själv läser jag dock under 9.4 att “Vid upprepande [sic!] väsentliga fel eller brister i tjänsterna äger Kunden rätt till kompensation i form av nedsättning av avgiften”. Felen som vi båda refererar till upprepades under tre dagar och att tjänsten över huvud taget inte levererades till mig, upplever jag som “väsentliga fel eller brister”.

Vidare har du, Sara Anderssom, hittills inte lyckats övertyga mig om att felet låg utanför er(an) utrustning. Inte heller vid de samtal till er kundsupport under de olyckliga dagarna föreföll det så. Informationen då var mycket knapphändig, men det var aldrig något tal om att det skulle vara någon annans fel. Det låter som en efterhandskonstruktion vars sanningshalt kan ifrågasättas.

Om det nu ändå skulle vara så att ni fortfarande har ståndpunkten att en tredje part, som jag inte har någon affärsrelation med, ska hållas ansvarig för felen i tjänsten, måste jag få möjlighet att driva mitt krav på kompensation mot denna externa leverantör. Alternativt ett mandat att driva kraven för er räkning, vilket blir en något krånglig process. Självklart
måste NÅGON vara ansvarig och ersättningsskyldig när ett så stort driftavbrott drabbar så många.

Min förhoppning är fortfarande att mitt modesta krav på 100 kronors avdrag på fakturan blir godtaget och att vi snart kan stryka ett streck över den här olyckliga historien. Men som du märker, Sara Anderssom, är jag inte ovillig att fortsätta argumentera.

Med vänliga hälsningar

Carl Stångberg, kundnummer 405625


Far upplyste mig om att jag också måste kontakta inkassoföretaget och informera om att en tvist föreligger, så jag inte behöver betala extra påminnelseavgifter om de fortsätter skicka brev hem till mig. Tydligen kan de på Svea Ekonomi inte påföra ytterligare 50 kronor om de har fått information om att ärendet pågår. Bra att veta.

Följ den spännande fortsättningen >>

2 thoughts on “Betalningsobenägen III

  1. Du är den som får mig hoppas
    Du är den som får mig le
    All min kärlek får du bära
    Sara Anderssom får se

    (Lite skadad pga alla bröllop denna sommar, men det fina med Shirley är att hennes texter passar i alla sammanhang. Jodå, alla.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *