Betalningsobenägen

Jag fick en faktura från min bredbandsleverantör som jag inte ville betala. Så jag mejlade istället; drog av lite lagom på beloppet och försökte mig på en argumentation.


From: “Carl Stångberg”
To: adsl@alltele.se
Sent: Monday, June 23, 2008 8:08 PM
Subject: Min faktura

Hej!

Med tanke på de kraftiga driftstörningar som drabbade mig under tre dagar för en tid sedan, kommer jag inte att betala den faktura på 299 kronor med fakturanummer xxxxxxxxxx som jag nyligen erhållit. Istället är min intention att betala 199 kronor och därmed kompenseras med 100 kronor, som jag tycker är rimligt för den skada som jag åsamkats i och med nämnda problem.

Jag hoppas att båda parter är nöjda med detta och att inga ytterligare störningar kommer drabba mig framöver!

Med vänlig hälsning

Carl Stångberg, kundnummer xxxxxxx


Nu får vi se vad som händer. Om jag inte får något svar utgår jag från att Alltele är lika nöjda som jag med uppgörelsen.

Följ den spännande fortsättningen >>

2 thoughts on “Betalningsobenägen

  1. Pingback: Aldrig Mer Alltele | Yellow Odds

  2. Skulle förvåna mig oerhört om någon enda leverantör skulle gå med på ett sådant krav. För det första är det oproportionerligt stort avdrag: tre dagar av en månad är ju ungefär 10% men du har dragit av ungefär 33%. För det andra skulle det bli svindyrt för leverantörerna (om inte annat rent hanteringsmässigt) att ge kompensation för mindre avbrott. För det tredje så har jag aldrig hört talas om någon som fått den här typen av kompensation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *