Grammatikfel

Jag har tidigare varit inne på att Expressen har ett behov av korrekturläsare nu när tidningen gjort sig av med sina… korrekturläsare. Tydligt visar detta exempel från nätupplagan en helt vanlig dag, att grammatiska regler frångås på ett flagrant och olyckligt sätt. Rubriken nedan innehåller inte något predikat!

expressen_tyska.jpg

Vi har här alltså bara ett subjekt i meningen: “Tyskan som gjorde det…”. Ja? Vad är det med henne? Ett verb behövs.

Självklart måste rubriken vara “Det var tyskan som gjorde det” eller varför inte följa konkurrentens exempel och skriva den mer naturliga och fullständiga satsen:

aftonbladet_tyska.jpg

Ett ord mindre. Men samtidigt begripligare och grammatiskt korrekt.
Expressen – Aftonbladet 0-1.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *