Livremshängslen

Nu vet vi att en svenska har bragts om livet i eller utanför Paris i Frankrike. Men för några dagar sedan var medierapporteringen från Dagens Nyheters sida något vag och man visste inte riktigt vad som hade hänt.

eventuellt

För mig kan det betyda nästan vad som helst. Visserligen får man lite information under den feta rubriken, men annars finns det en rad olika alternativ till betydelsen hos den.

  • Det är oklart om svenskan verkligen är död. Hon “kan ha hittats död”, men kanske var/är hon vid liv.
  • Det är oklart om svenskan verkligen har hittats död. Hon “kan ha hittats död”, men kanske hittades hon levande – bara för att omgående dräpas och nu vara död.
  • Det är oklart om det verkligen är en svenska som har hittats död. Med en fri tolkning av rubriken skulle det också kunna röra sig om exempelvis en norska.
  • Med en ännu friare tolkning behöver väl egentligen ingenting ha hänt. En svenska kan ha hittats död, men kan lika gärna ha gjort något annat.

Visst är det bra att inta en försiktig hållning vid publiceringar och att försäkra sig om att rubriken har täckning i artikeln. Men den här typen av “kan ha” är jag lite tveksam till.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *