Skräp

Hört i Sveriges Radio 2008-03-30 klockan 20:50 när sändningen avbröts för ett trafikmeddelande, där trafikanter varnades för…

…ett överkört rådjur som ligger och skräpar i vänster körfält…

Jag hajade till. I sammanhanget kändes det som en lite orättvis anklagelse mot aset.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *