Återbetalning

Jag hittade en intressant artikel på dn.se (se även nedan) som förklarar hur det ligger till med återbetalningen av CSN-lånen. Vissa av oss låntagare har lån i två olika system och det är möjligt att få dem inlagda i samma. DN reder ut vad som är förmånligt och vad man ska tänka på.

Men jag blir inte lugnad. Jag blir förfärad.


csn


Det låter nästan orimligt att en jurist ska betala 1,8 miljarder bara i ränta för de lånade pengarna. Visserligen är juristutbildningen lång och kräver stora lån under många år, men siffran förefaller ändå vara alltför väl tilltagen. Och detta är alltså bara differensen mot vad det kostar om man håller sig kvar i två system.

För att lyckas betala räntan – och även klara av amorteringarna – måste löneutvecklingen nog vara bättre än “mycket god” och ingångslönen högre än “relativt hög”. De måste ju ha tokhöga löner för att klara av sina studieskulder! Och jurister, slå inte ihop lånen för allt vad ni är värda! Slå inte samman lånen!

Jag undrar om exemplet med juristen kan appliceras på min situation. Enligt de papper jag fått hemskickade ska jag betala in klart mindre summor under 2008. Några miljarder nämns inte i årsbeskedet från CSN. Hur som helst verkar det vara en synnerligen ofördelaktig idé att slå samman lånen.

One thought on “Återbetalning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *