Samkönat

Jag har inte haft någon speciell åsikt om samkönade äktenskap förrän jag lyssnade på det knastertorra men folkbildande radioprogrammet Språket på P1 nyligen. Där lästes upp en arg insändare som menade att samkönad betyder något med såväl hanliga som honliga egenskaper (främst inom växtriket). En annan parallell som drogs var ordet samskola som till skillnad från pojk- och flickskolor har elever av båda könen.

Det här är olyckligt. Om det är något som ett samkönat äktenskap saknar är det ju representation av flera kön. För mig spelar det ingen roll om folk som gifter sig är homo- eller heterosexuella, men någon borde varit lite smartare när ett passande ord skulle väljas för det förstnämnda.

I nuläget verkar betydelsen vara tämligen ologisk. Jag tror att förleden sam- ska tolkas som samma. Men riktigt så är tolkningen alltså inte på andra ställen i språket. Illa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *