Facebookgrupper

På det dära Facebook finns det en möjlighet att starta “grupper”, där det är möjligt att bli medlem. Personligen har jag inte förstått vad de ska vara bra för, förutom att visa att man tar ställning för den åsikt som förmedlas i gruppens titel. Jag är med i ett fåtal (fem) grupper men har nog inte varit särskilt aktiv i någon av dem.

Idag ser jag att det pågår en debatt om Eniros kataloger och många verkar ha fått upp ögonen för möjligheten att avbeställa dem. Självklart har det då samtidigt skapats en sådan grupp på Facebook. Eller… två faktiskt. Nej… tre… fyra… nej, tjugo grupper med nästan exakt samma namn och mål. De har alla mellan 3 och 850 medlemmar.

Jag undrar hur den artonde, nittonde och tjugonde personen tänkte när de skulle skapa sin grupp. Kollade de inte om det kanske redan fanns någon som kommit på samma idé tidigare? Och jag undrar om man som aktivt intresserad av denna avbeställningsfunktion bör gå med i alla grupper eller om man kan välja en favorit. Kanske ska man hoppa omkring mellan dem för att se var det är flest aktiviteter på gång.

En gång skapade jag en egen grupp som faktiskt var tänkt att skapa lite aktivitet och fylla en funktion. Tyvärr blev den väldigt kortlivad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *