Syftningsfel

syftning

Plogen klöv alltså en bil, men klarade sig mirakulöst. Vad som ligger i begreppet “klarade sig” är dock oklart för mig när det gäller en plog.

Då är det tydligare med citatet från den 55-årige änglavaktade föraren som berättar om vilken tur plogen har haft: “Han hade väldig tur.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *