Gravplundring?

Från DN.se 13-03-14 kl 22:17

kista

Nog förstår jag att det är eftertraktat med guldspadar och liknande priser, men någonstans tycker jag att den grävande journalistiken bör sätta en gräns. Det är inte okej att leta lik i kistor. Dessutom är väl nyhetsvärdet ringa. Var ska sleven vara om inte i grytan?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *