Händelsekedja

Expressen.se 2011-04-08 i högerspalten:

De interna diskussionerna fortsätter. Bakgrunden till den nya policyn tycks vara att Towa Lindberg har uppmärksammat ett återkommande kvalitets-problem på redaktionen. Redaktör Halling är då inte sen att agera. Och Lotta Gröning, som befarade vad som skulle ske, har nu mycket riktigt blivit drabbad av de nya riktlinjerna. Gröning får väl helt enkelt se till att öka kvaliteten på sina alster snart, hon såg ju vad som skulle komma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *