Skamtveksamhet

Expressen.se 2011-03-31 i högerspalten:

Jaha, artikelserien i Expressen handlar alltså om kommuner. Men hur är det nu med geografikunskaperna? Hör verkligen Turkiet till dessa kommuner? Jag är ytterst tveskam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *