Förtroendemiss

Jag läser att Fler misstror kärnkraften och tycker att det inte är särskilt förvånande, med tanke på den senaste rapporteringen från Japan.

Men efter att ha gått igenom siffrorna (en artikel hos SVT där summan blir 101 procent, helt i deras tradition av matematisk kreativitet) undrar jag om rubriken verkligen är korrekt. Förtroendet för svensk kärnkraft har minskat hos “var åttonde svensk”, dvs. 13 procent. Hos 82 procent är det oförändrat. 3 procent vet inte och 3 procent hyser av någon anledning ett större förtroende för svensk kärnkraft idag.

Jag undrar vad rubrikordet “fler” betyder. Är 130 tillfrågade plötsligt “fler” än 870? Jag blir alltid fundersam när ord som “fler” inte har fått med sig det lilla ordet “än” som ofta förklarar vad det är som jämförs.

“Fler misstror kärnkraften än vattenkraften” kanske. Men det finns det inget stöd för i siffrorna. “Fler misstror kärnkraften nu än tidigare” kanske. Nej, det finns det heller inget stöd för. Alla kunde ju ha misstrott kärnkraften tidigare och gör det fortfarande. Undersökningen handlar om förändringen i attityd, inte vad folk allmänt tycker om svensk kärnkraft.

Fast det som är intressant – och som väl hade blivit en bättre rubrik  – är de 30 personer som gillar kärnkraft mer nu än tidigare. Om någon vill hårdra siffror finns det utrymme att göra det hos de trettio. “ÖKAT FÖRTROENDE FÖR SVENSK KÄRNKRAFT (hos 3 procent av de tillfrågade)”. Den känns lika korrekt som de andra rubrikerna. Att förtroendet minskat eller är oförändrat hos 94 procent behöver inte nämnas.

I en korrekt värld skulle rubriken ha handlat om att förtroendet är i stort sett oförändrat. Men hur kul är det på en skala.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *