Valensinkompetens

Jag läser att det är förskräckligt att läromedlen i skolan är gamla. Det som är lustigt är att det just är ämnet kemi som sägs behöva klart modernare böcker.

Varför då? Har kokpunkterna förändrats väsentligt de senaste tjugo åren? Har valenselektronerna blivit fler eller färre? Är Avogadros konstant variabel?

Nej, just det. 

Sen kan man tycka att kemi borde vara ett kärnämne. Eller åtminstone ett grundämne*.


* Ordvits baserad på det periodiska systemet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *