Att-göra-listan #4

Spana in/på brudar

Den här punkten skrev jag ner innan jag bestämde mig för att jag skulle redogöra för samtliga punkter. Och nu vet jag inte vad jag ska rapportera. Varken innebörden av uppgiften eller hur utförandet ska redovisas är jag helt klar över.

Rent kvantitativt borde jag via de två tjejfotbollsmatcherna jag såg kunna komma upp i 33 stycken inspanade brudar. Det borde räcka för ett godkänt på punkten. Eller?

Jag antar att en mer lyckosam “En dag på stranden” hade kunnat bidra till en större framgång även här, liksom ett allmänt soligare väder. Nu var vädret bara halvbra och inbjöd inte till särskilt mycket spanande.

Sen ska det tilläggas att det här nog inte är mitt bästa område. Om jag inte ens är säker på vad uttrycket innebär, kan det ju knappast vara det. Men det såg häftigt ut som punkt nummer 4 på listan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *