Negationskalas

Jag tänkte läsa Belinda Olssons krönika om Malenas (Ern)man, men fastnade redan vid de första meningarna:

Malena Ernman är en kvinna som jag tror att ingen kan låta bli att inte tycka om. Hon går hem hos både män och kvinnor.

Vänta nu… Ingen kan alltså låta bli att ogilla henne… Alla ogillar henne? Ingen tycker om henne? Eller…?

Jag tror att Olsson trasslade in sig i alltför många negationer på alltför litet utrymme, för hon verkar mena att alla tycker om henne, såväl män som kvinnor.

En annan rubrik som fick mig att fundera var den här: Okunskapen om hiv ökar bland unga, som jag såg på text-tv. Jag tycker att formuleringen är felaktig. Det är ju kunskapen som minskar, inte okunskapen som ökar.

Okunskapen, det vill säga frånvaron av kunskap, är ingen svart fläck som successivt tränger ut kunskap som redan finns. Nej, jämförelsen gäller kunskapsnivån nu med den nivå som fanns tidigare och var högre.

Man mäter sällan okunskap. Man mäter kunskap. Under min studietid utsattes jag för en mängd kunskapsprov, men aldrig skrev jag några tentor med frågor på vad jag inte kunde om ämnet.

Gör om. Gör rätt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *