Språkfara

Från gd.se 2009-04-13 09:47


Det rör sig alltså om begreppet “att plurra”. Istället bör synonymer som “ramla i vattnet” eller “bada ofrivilligt” användas.

På samma sätt återtas termen “dyka” med betydelsen att “falla enkelt på fotbollsplanen”. Där rekommenderas istället det klassiska begreppet att “filma”.

Ett fortsatt bruk av nämnda dykslang är förenat med livsfara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *