Frikort

Carl Stångberg likes this.

Mer sånt här även i Sverige. Det är dags att samhället tar sitt sociala ansvar och ser till att vi alla har mat, kläder, bostad och tillgång till fotboll. Basala behov hos varje medborgare måste tillgodoses i ett civiliserat samhälle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *