Glassrån

Det är när jag läser sånt här som jag tappar tron på mänskligheten. Hur kan man sjunka så lågt att man rånar en glassbil!?

Glassgubbar borde vara fridlysta i alla miljöer som de vistas i. Att angripa en sådan, är för mig samma sak som att i en krigssituation beskjuta en bil från Röda Korset. Så oerhört lågt.

Det är glassbilarna och glassgubbarna som förser befolkningen i ett samhälle med ett av de viktigaste livsmedlen. Det är dessa transportfordon och människor som utgör det fundament på vilket hela civilisationen vilar.

Jag vill inte gå så långt som att påstå att glassrån borde klassas som terroristaktioner. Eller… Jo, det vill jag! Våld mot folk i glassbranschen får vi aldrig blunda för. Det är så smutsligt och ovärdigt.

Man slår inte en glassgubbe. Inte någonstans, men framför allt inte i magen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *