Kårvits

Nästa gång jag går till KTH-hallen funderar jag på att driva gäck med den som står i receptionen. Jag tänker mig någonting i stil med att jag frågar om det blir gratis att träna på högskolan i fortsättningen, “nu när regeringen slopar core-avgiften“.

Core är alltså en träningsform. Men det hoppas jag att receptionisten vet om. Annars faller hela mitt komiska upplägg, i den mån det över huvud taget är roligt. Jo, det är det. Det är roligt.

Se även tidigare humor på core-temat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *