SVT Text sid. 122 1 december 2006

Fler unga är nykterister
Trots att utbudet av alkohol är stort, med näthandel och
smuggelsprit, väljer allt fler ungdomar att helt avstå
från alkohol, uppger SVT:s Aktuellt.Enligt statistik från
Folkhälsoinstitutet var 21 proc av pojkarna nykterister
1998 och 29 proc 2005. Motsvarande siffror bland
flickor var 17 proc 1998 och 26 proc 2005.

-Dataspel kan vara en förklaring, en aktivitet som är
populärare bland pojkar och att de i högre grad har
andra fritidsaktiviteter, säger Folkhälsoinstitutets
generaldirektör Gunnar Ågren.

En intressant analys av orsakssambanden; när man spelar dataspel gäller det att vara nykter och inte slinta omkring bland tangenterna. Men ska jag tolka Ågren (kul namn) som att flickor inte i samma utsträckning som pojkar har andra fritidsaktiviteter än näthandel med alkohol och smuggelsprit? Eller syftar “de” på ungdomar i allmänhet?

2 thoughts on “SVT Text sid. 122 1 december 2006

  1. Nykterheten hade ju ökat betydligt mer hos flickorna än hos pojkarna. Man undrar ju verkligen vad de (flickorna) sysslar med iställer för spriten? Bakar kakor och virkar grytlappar?…

  2. Det finns så mycket som nyheten inte förklarar. Om man tolkar den som du, kanske det kan vara Ebba von Sydows femtiotalsideal som slagit igenom hos flickorna. Hembakt är bättre än hembränt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *