Fuskidioter

Jag tänkte bara säga att det är idioterna som inte följer reglerna som gör att de anställda på Arbetsförmedlingen blir misstänksamma mot alla arbetslösa som (säger att de) söker jobb. Det är sedan de misstänksamma på Arbetsförmedlingen som gör att man som arbetslös drar sig för att anmäla sig där, eftersom de är så fruktansvärt otrevliga att ha att göra med.

Arbetsförmedingens hela verksamhet verkar bygga på att kontrollera och förfölja folk istället för att hjälpa dem att få nya jobb. Dessutom verkar personalen – dessa bittra och misstänksamma handläggare – sakna både social kompetens och arbetsförmedlingskompetens. Uppenbarligen är de inte några stjärnor när det gäller förföljandet och kontrollen heller, eftersom så många kommer undan.

Följden blir alltså att jag (och förmodligen “många med mig”) väljer bort min rättmätiga ersättning bara för att det är så obehagligt att vara i kontakt med Arbetsförmedlingen. Det är inte bra. Systemet fungerar inte som det en gång var tänkt. Det har pajat.

Men som sagt: det är idioterna som har skapat det här monstret. Det är de som sabbar för alla andra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *