Gazkonflikt

Nu gäller det för nyhetsuppläsarna på Sveriges Radio att hålla tungan rätt i mun. När världen samtidigt drabbas av en gaskonflikt och en Gazakonflikt måste de artikulera väl.

Intressant är också att priset på de fossila bränslena påverkas av bägge två. Risken för förvirring här är överhängande. Gaskonflikten får Norge att satsa på gas istället för olja, men Gazakonflikten gör att priset på olja samtidigt stiger.

På något sätt tycks oroshärdarna ta ut varandra. Terrorbalans.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *