Meningsbyggnad

Aftonbladet.se 2008-11-27 klockan 20:03Nej, Aftonbladet. Det räcker inte att slänga ihop några stödord ur artikeln och kalla det för en rubrik. Man måste bilda en något så när grammatiskt korrekt mening.

Jag har all förståelse för att fel kan uppstå när en rubrik blir till. Ett ord ändras någonstans och så får det en följdverkan längre bak i meningen. Ändringen ger konsekvenser för exempelvis ett pronomen samtidigt som en preposition saknas och plötsligt ser det slarvigt ut.

Men vad har hänt här? “Svenskar avråds att resor Bombay” är inte i närheten av att vara rätt. Jag kan komma på två möjliga förslag på vad som skulle stått och i båda fallen är det förhållandevis många ord som ska bytas ut och läggas till:

Svenskar avråds från resor till Bombay
Svenskar avråds att resa till Bombay

TT-telegrammet har snappats upp även av andra medier, som satt egna rubriker:

Avråds att resa till Bombay (Länstidningen Östersund)
UD avråder från resor till Bombay (SvD)
Svenskar avråds resa till Bombay (SVT Rapport)
Svenskar avråds att resa till Bombay (Blekinge läns tidning)
UD avråder från resor till Bombay (DN)

Alla rubriker förefaller lättbegripliga och korrekta. Men Aftonbladet.se väljer alltså att bryta mot konventionen och en rad grammatiska regler. Nå, vi bör komma ihåg att ett korrekt språk verkligen inte finns med bland ledorden (fyra journalistiska riktlinjer) som styr arbetet på tidningssajten: snabbhet, multimedia, interaktivitet och fördjupning.

Just i det här fallet verkar väldigt stor vikt ha lagts vid den första journalistiska riktlinjen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *