Ögontes

Jag har tidigare noterat att Dagens Nyheters vetenskapsredaktör Karin Bojs är mycket skicklig, men har en mycket skrämmande blick. Hennes ögon lever sitt eget liv och tycks vilja lämna hennes ansikte.

Därför är det kanske lika naturligt som obehagligt att hon idag författar denna artikel som handlar om att ögonens storlek kan vara en konsekvens av evolutionen; hennes tes tycks vara att ju större ögon en varelse har, desto större chans att överleva.

Nu vet jag inte om det här bör ses som ett evolutionärt försvarstal och ett självförhärligande av de egna imponerande loberna eller om det bara är en intressant vetenskapsartikel. Men hennes bildbyline skrämmer mig fortfarande.